Předmětem této Bezpečnostní politiky je definovat celkový rámec a pravidla pro bezpečné nakládání s informacemi v jakékoliv formě v rámci Fincentrum & Swiss Life Select, zejména pak v prostředí informačního systému Fincentrum & Swiss Life Select a při práci s výpočetní technikou.

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select poskytuje širokému spektru klientů služby finančního zprostředkování a poradenství spojené s finanční analýzou, optimalizací atd. V rámci těchto činností přicházíme do styku a nakládáme s řadou citlivých informací, jako jsou osobní údaje klientů, informace o jejich finanční situaci apod.

Cíle informační bezpečnosti společnosti
Fincentrum & Swiss Life Select

Mezi základní cíle bezpečnosti informací patří:

  • zajištění potřebné úrovně důvěrnosti veškerých informací klientů,
  • zachování potřebné dostupnosti informací a služeb informačního systému,
  • zajištění bezpečného a oprávněného přístupu k informačnímu systému a k informacím v rámci informačního systému,
  • zajištění všech definovaných atributů bezpečnosti (důvěrnosti, dostupnosti, integrity),
  • stanovení odpovědnosti za činnost uživatelů a dalších rolí v informačním systému,
  • řízení rizik s cílem efektivních bezpečnostních opatření, 
  • zajištění kontinuity a havarijního plánování informačního systému,
  • dodržování požadavků právních předpisů, technických norem a interních předpisů.