Fincentrum věnuje náležitou pozornost ochraně Vašich osobních údajů, proto bychom Vás rádi informovali o základních náležitostech zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Fincentrum při zpracování osobních údajů uvedených na tomto formuláři vystupuje v roli správce osobních údajů. Fincentrum, resp. Spolupracovník, jakožto osoba pověřená Fincentrem zpracovává Vaše osobní údaje a osobní údaje v tomto formuláři uvedené; zejména se jedná o identifikační a kontaktní osobní údaje, údaje týkající se Vaší finanční situace, vzdělání, povolání.