FinCentrumSwiss Life Select

Společnost jako akreditovaná osoba

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select je na základě akreditace udělené Českou národní bankou oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona o spotřebitelském úvěru a na prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb podle ZPKT.

Bližší informace o odborných zkouškách a aktuální znění zkouškového řádu naleznete zde (doplňkové penzijní spoření, spotřebitelský úvěr a investice).

Termíny odborných zkoušek

Termíny a formulář pro přihlášení k odborným zkouškám naleznete zde.