Zastáváme dlouhodobý přístup k osobnímu a profesnímu rozvoji stejně jako u našich produktů a služeb. Ceníme si profesionálního know-how a odborných znalostí i potenciálu našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu u nás každý těží z rozmanitých úkolů, pravidelné zpětné vazby a příležitosti převzít odpovědnost a aktivně utvářet svou kariéru (zaměstnatelnost, rozmanitost, pracovní schopnost).

Ve Swiss Life Group má pracovní prostředí otevřený dialog a styl spolupráce. Podporujeme efektivní týmovou práci a povzbuzujeme všechny zaměstnance, aby své nápady vyslechli. Kromě ocenění a odměňování našeho individuálního výkonu jsme hrdí na náš společný úspěch, protože pracujeme na tom, abychom zajistili, že naši klienti mohou prožít život klidně a optimisticky.

Co nabízíme našim zaměstnancům

  • Průběžné školení a rozvoj zaměstnanců všech věkových skupin
  • Systematická kariéra
  • Umožnění práce na částečný úvazek
  • Flexibilní pracovní doba
  • Podpora spolupráce mezi generacemi
  • Nabídka péče o děti a podpora těch, kteří pečují o příbuzné

Kontaktní formulář

Volné pozice

Vyberte si mezi vypsanými pracovními pozicemi naší společnosti.